Jdi na obsah Jdi na menu

Americké armádě

Pamětní deska Americké armádě

Pamětní deska na paměť osvobození Domažlic americkou armádou 05. května 1945 je umístěna na vnější straně druhého opěrného sloupu podloubí městské radnice na náměstí Míru č. p. 1. Deska z hlazené žuly je dílem družstva " Kámen " v Pavlovicích.

Na tmavé desce je zlaceným písmem napsáno:

" Na věčnou paměť - osvobození města Domažlic - a celého chodského kraje slavnou americkou armádou 5. V. 1945

FOR THE MEMORY - OF THE LIBERTATION OF THE TOWN - OF DOMAŽLICE - COUNTRY CHODSKO BY - THE GLORIOUS AMERICAN ARMY. "

V osudu této pamětní desky se odráží moderní poválečné dějiny Československa. Byla dvakrát ze svého místa sundána a třikrát odhalena, vždy podle toho jak si to vyžadovaly dobové politicko-společenské poměry.

Slavnostní odhalení desky uspořádal v neděli 11. května 1947 místní národní výbor. Z dobového tisku se o podobě této události můžeme dočíst : " Před řečnickou tribunou stáli legionáři, vojáci. příslušníci SNB, hasiči, členové DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota), frekventanti hájenské školy a junáci. Kolem nich vyplnilo velké prostranství civilní obyvatelstvo, zatím co po obou stranách řečnické tribuny stáli Chodové a Chodky ve svých národních historických krojích se svým praporem" . Program byl zahájen přehlídkou zástupců československé a americké armády, úvodního projevu se ujal předseda MNV V. Bažant. Součástí této akce byla i štafeta, složená ze zástupců vojska a spolků, která nasla na místa, kde padli američtí vojáci v boji za osvobození, věnce se stuhami v amerických a československých barvách. Hlavní slovo pronesl Dr. Ivo Ducháček, který uvedl : " Cítíme svou vděčnost za všechno a vzpomínáme těch amerických matek, které poslaly své syny bojovat také za naší svobodu a kteří se již domů nevrátili. Deska, kterou dnes odhalíme, nechť je nám upomínkou na pevné přátelství mezi národem americkým a československým". Za bouřlivého potlesku vystoupil na řečnickou tribunu atašé amerického velvyslanectví Spencer Tagfart, který vyřídil pozdravy chodskému lidu od své vlády a amerických vojáků, kteří osvobozovali Chodsko. Slavnostní odhalení pamětní desky ukončil předseda MNV provolání slávy osvoboditelské americké armádě.

Na svém místě vydržela deska, bez jednoho dne, přesně tři roky. Po únorové převzetí moci komunisty v roce 1948, bylo v noci na 12. května 1950 písmo v textu vypáleno a následně byla celá deska sejmuta.

V období postupného postupného vyrovnání se s kultem Salinovy osobnosti v sovětském mocenském bloku docházelo v jednotlivých zemích k snahám o liberizaci totalitního režimu. V Československu tyto reformní proudy spjaté s šedesátými lety a za jejich vrchol lze požadovat obrodný proces v roce 1968. V tomto roce došlo také k navrácení opravené desky na své původní místo. Stalo se tak 10. srpna 1968, 11 dní před sovětskou okupací. Pamětní deska na svém místě vydržela do května 1972, neboť z nařízení Okresního národního výboru byla opět odstraněna a uložena v Muzeum Chodska.

K poslednímu znovuodhalení pamětní desky došlo až po pádu komunistického režimu 17. listopadu 1989, u příležitosti oslav 45. výročí osvobození Domažlic americkou armádou, dne 05. května 1990. Na programu oslav byly koncerty, mše obětem 2. světové války a byly položeny věnce obětem fašismu. Pozvání na oslavu přijala delegace USA, projev pronesla velvyslankyně USAShirley Temple - Black. Celá akce byla ukončena ohňostrojem.

Čáni Radek
Zdroj : Muzeum Chodska