Jdi na obsah Jdi na menu

Antonín Příhoda

Antonín Příhoda

01. 05. 168 - 28. 09. 1749

Památce Antonína Příhody jsou věnovány dvě nejstarší domažlické pamětní desky a také nejstarší pomník v tomto městě. 

1. Nejstarší z nich, mramorová pamětní deska, byla dne 7. dubna 1862 zasazena na evangelijní straně dnes již neexistujicícho kostela svatého Antonína, který stál na dolejším předměstí. Iniciátorem byl domažlický kaplan, historik a spisovatel P. Karel Hájek. Nápis na ní oznamoval: " Zde leží ANTONÍN PŘÍHODA, děkan zdejší, zakladatel vzácného oltáře v děkanském chrámu, velký dobrodinec studujicích. Narozen 1. května 1668, zemřel 28. září 1749. "

2. Druhá pamětní deska, zhotovená v letech 1879 - 1880 Otakarem Sandtnerem, je umístěná na rodném domě Antonína Příhody, v Hradské  ulici č. p. 88. Na černé mramorové desce je zlatým nápisem uvedeno: " Zde se narodil 1. května 1668 Antonín Příhoda. " Odhalena byla dne 27. září 1881, o její umístění se zasloužilo " Komité pro postavení pomníku děkanu P.  Antonínu Příhodovi v Domažlicích. "

3. O dne později byl odhalen pomník Antonínu Příhodovi. Z podnětu děkana P. Karla Hájka a za podpory poslance MUDr. Antonína Steidla uspořádal " Komitét pro postavení pomníku děkanu P. Antonínu Příhodovy v Domažlicích " sbírku na zhotovení pomníku. Do podstavce byl uložen pamětní spis, který informuje o postupu pro zbudování pomníku: " V roce 1880 v měsíci říjnu za panování našeho nejmilostívějšího císaře a krále Františka Josefa I., za purkmistrování pana Jana Halíka a za úřadování radních pánů dr. Antonína Seidla, Gotharda Schnabla, Alexandra Votýpky, Jana Holého, Václava Ludvíka a dr. Michala Halíka, položen byl základ k tomuto pomníku, který dobrodinci studujicí mládeže a děkanského kostela zdejšího, někdejšímu děkanu panu Pat. Antonínu Příhodovi v roce 1749 v 82. roce věku svého zemřelému, součinnou pílí studenstva zdejšího... " . Sousoší z hořického pískovce je prvotinou Josefa Václava Myslbeka, znázorňuje sedícího děkana P. Antonína Příhodu v životní velikosti, u něho stojí jeden studujicí a druhý menší hoch sedí u jeho nohou s otevřenou knihou. Na žulovém podstavci z domažlických lomů, který zhotovil Otta Sandther z Prahy je z čelní strany vytesán nápis: " Antonín Příhoda, děkan a dobrodinec náš. 1668 - 1749. " Na zadní straně podstavce je uvedeno: " Věnováno MDCCCLXXX. " Pomník byl slavnostně odhalen dne 28. září 1881 při slavnosti, které se zůčastnili lidé z celého města a okolí. Slavnostním řečníkem byl MUDr. Antonín Steidl, který hovořil o životě a činnosti děkana Antonína Příhody a na závěr slavnosti byl pomník předán v ochranu a péči městu Domažlice. Pomník byl neznámýmí vandali v průběhu let poničen - sedicímu studentovi byla několikrát uražena hlava a docházelo i k dalším menším poškozením. Proto v roce 1986 byla akademickému sochaři Jaroslavu Klempířovi z Prahy zadána rekonstrukce a renovace sousoší.

Zdroj : Muzeum Chodska