Jdi na obsah Jdi na menu

Jakub Royt

Jakub Royt

29. 12. 1860 - 10. 01. 1890

Pomník, který byl odhalen před druhou světovou válkou, je věnován zdejšímu rodáku Jakubu Roytovi. Je umístěn naproti Husovu domu, na rohu Komenského a Kostelní ulice. Základy pomníku byly vyzděny místním stavitelem Aloisem Procházkou. Žulový podstavec bez zvláštních ozdob pochází od kamenického mistra Josefa Štěpánka z Havlovic, bronzová busta pomníku je dílem sochaře Václava Amorta z roku 1935 a byla odlita v Anýžových dílnách v Praze. Na podstavci je na bronzových deskách mosazným písmem umístěn nápis:

Zdejší rodák žák národních škol JAKUB ROYT akad. sochař který byl v jeho umělecké dráze nad jiné nadaný. 1860 - 1890. Památník věnovala sestra Marie "

Veškeré náklady na zhotovení pomníku financovala Roytova sestra Marie Wallnerová, která žila na Týnském předměstí v Domažlicích, v domě č. p. 217. Slavnostní odhalení bylo uspořádáno v neděli dne 13. listopadu 1938, jménem místní osvětové komise ji zahájil JUDr. Svatopluk Čech. Slavnostní projev přednesl profesor Karlovy univerzity a ředitel plzeňského muzea dr. Jindřich Čadík, poté pomník převzal do opatrování a péče města Domažlic zástupce radnice ing. B. Šafrábek. Ženský sbor Čerchovanu pod vedením Boženy Hezké doprovázel slavnost zpěvem - zazněla Foersterova trikolora a státní hymna.

Zdroj : Muzeum Chodska