Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domažlice- Hvízdalka - Škarman

ikona-mapa--mini.jpg

Východně od města a severovýchodně od církevního centra „U svatých“ byly na jižním výběžku návrší Malý Škarmaň, po stranách vrcholové partie ostrožny, zjištěny zbytky kulturní vrstvy a mělkých objektů mladohradištního stáří. Podle terénní situace šlo zcela jistě o menší výšinnou opevněnou polohu, (převýšení nad údolím Zubřiny je 40 metrů) která byla již zničena průmyslovou výstavbou.


Zdroj  :  Archeologie ve Středních Čechách 3, 1999, 259-282. Domažlická sídelní aglomerace v raném středověku. Pavel Břicháček – Milan Metlička.