Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ruchomperk - Kouřim

hrad zaniklý
ikona-mapa--mini.jpg

Zaniklý hrad na vrcholu Velkého Kouřimu mezi Kdyní a Chudenicemi. Historické zprávy k hradu jsou velmi nejasné. Podle archeologických nálezů hrad již v 15. století neexistoval. Archeologické nálezy dokládají, že hrad vznikl pravděpodobně na přelomu 12. a 13. století. Pokud se nejednalo o královský objekt, mohl být jeho zakladatelem komoří krále Přemysla Otakara I., Černín z rodu Drslaviců. Brzký zánik hradu již v průběhu první poloviny 13. století by mohl souviset s jeho roztržkou z králem, vrcholicí Černínovým vypuzením ze země. Vzhledem k době vzniku hradu není reálný předpoklad, že by se jednalo o šlechtické sídlo. Jinou funkci než zeměpanský bod, vylučuje i extrémní poloha a odtrženost od možného zázemí. 

Dispozice hradu, který se nachází na výrazném dominantním vrcholu je dvoudílná. Téměř ze tří čtvrtin kolem hradu obíhá val s mohutným příkopem. Příkop na jižní straně byl dodatečně rozšířen a val byl posunut. Hrad má zhruba obdélníkový obrys se zakulacenými nárožími. Povrch jižní menší části kromě stop ohrazení, nejvýraznějších na severní straně proti druhé části hradu, nevykazuje žádné relikty zástavby.  Možnou výjimkou je pouze propadlina navazující na příčný příkop mezi oběma částmi. Ve větší severní části na východní straně nalézáme po celé délce snížení. Při západním okraji je patrný relikt topeniště, které bylo součástí zaniklého objektu. Za současného stavu informací nelze určit, která část hradu byla dominantní.

I když nejsme schopni podrobněji rekonstruovat jeho podobu, není pochyb o tom, že ve vnitřní zástavbě hrálo hlavní roli dřevo. Hrad stál ještě blízko hradišť raně středověkého období. Nejspíš ho lze klást do souvislosti královských hradů přechodného typu. Pokud by byl Černín zakladatelem hradu a nikoli jeho správcem, mohli bychom Ruchomperk považovat za neúspěšný pokus jednoho z nejvýznamnějších feudálů na dvoře Přemysla Otakara I. o průlom do králova práva na stavbu opevněných sídel.


Zdroj  :  

  • Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů; DURDÍK Tomáš, 1999

 

 

 
 


Poslední fotografiesledujte nás