Jdi na obsah Jdi na menu

Karel Matěj Čapek Chod

Karel Matěj Čapek Chod

21. 02. 1860 Domažlice - 03.11. 1927 Praha

Pamětní deska byla vyrobena z bronzu. Původně se nacházela na rodném domku č. p.  Komenského 14, před demolicí v roce 1970 byla deska snesena.  V Muzeu Chodska se nachází její sádrový odlitek.

Pamětní deska spisovatele a novináře Karla Matěje Čapka Choda je pojata mnohem suveréněji a osobitěji. U příležitosti jeho nedožitých 70. narozenin ji nechala zřídit Literární jednota, tradiční spolek, jehož předsedou  byl v té době ředitel gymnázia Emanuel Strejček, s podporou dalších spolků, zejména ženského spolku Božena Němcová. Snad proto, že domek nestojí v centru města a doba se změnila, opustil Langenberger téměř závazný kánon předchozích čtyř domažlických desek kruhového řešení. Přišel s moderně koncipovanou deskou, kde typografický výrazný nápis doprovází hlavu pojatou jako maska z ánfasu. Slavnostní odhalení proběhlo dne 29. června 1930, úvodní projev pronesla osobnost první velikosti - literární vědec profesor Arne Novák. Deska byla umístěna na spisovatelův rodný dům, jeden ze dvou půvabných navazujicích přízemních domků. situovaných mezi dvěma výraznými bloky chlapecké a dívčí školy, postavených v historizujicím stylu. Později byly spojeny v jeden celek. Dnes základní škola v Komenského ulici. 3koly byly propojeny v roce 1970, kde zde vznikla školní jídelna a šatny pro žáky. Deska byla sejmuta a uložena v muzeu. Původním záměrem bylo postavit před školní jídelnu kamenný sloup a na něj by byla umístěna její kopie. Nakonec v prosinci 1977 k 50. výročí spisovatelova úmrtí byl postaven kamenný sloup, ovšem bez desky. Na slopu je nápis: ,, ZDE STÁL RODNÝ DUM / K. M. ČAPKA / CHODA / 1860 - 1927 ". Jeho podobu navrhl místní architekt Josef Batelka.

Čáni Radek
Zdroj : Redakce, Muzeum Chodska.