Jdi na obsah Jdi na menu

Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

07. 03. 1850 - 14. 09. 1937

Pamětní deska umístěná ve Fastrově ulici nm připomíná návštěvy říšskéko poslance Tomáše Garrigue Masaryka v Domažlicích. Původní bronzová pamětní deska na domě č. p. 148 (dříve Bautzův hotel, později hotel Šumava) byla návrhem Aloise Langerbergera a dílem firmy Františka Anýze z Prahy a byl na ní nápis: " V této budově odpovídal v letech 1891 - 1893 svému voličstvu prof. Dr. T. G. Masaryk jako poslanec po prvé vyslaný do říšské rady ve Vídni. Zahajuje tak svoji politickou činnost vyvrcholenou r. 1918 osvobozením národa jeho v republice československé. Pro věčnou paměť. "

Pamětní deska byla odhalena 24. května 1934, v den Masarykova třetího zvolení prezidentem. Slavnostní řeč pronesl Ladislav Horák Prahy, dále dr. Miroslav Halík ve svém proslovu poděkoval okresnímu  hejtmanu dr. Karlu Kupkovi, vrchnímu radovi a Starostovi města Domažlic profesoru Václavu Pavlíkovi za převzetí záštity nad touto slavností. 

Deska na svém místě vydržela necelých 20 let. Na začátku 50. let byla komunistickou mocí osobnost T. G. Masaryka vnímána velmi kriticky a v této souvislosti docházelo k postupnému odstraňování všeho, co by na něj upomínalo. Dne 30. června 1953 došlo i na odstranění této pamětní desky. Záminkou prý byla pravopisná chyba v textu. Později z ní byla odlita pamětní deska Juliu Fučíkovi.

Československá národně sociální strana v roce 1991 iniciovala znovuosazení této pamětní desky. To se podařilo a dne 28. října 1991 byla její kopie opšt umístěna na původní místo. Toto  druhé odhalení pamětní desky provedl čestný občan Domažlic Rudolf Svačina a za domažlické národní socialisty promluvil Josef Vaněk. Této události se kromě široké veřejnosti zúčastnil předseda Okresního úřadu Pavel Faschingbauer a člen Rady svobodné Evropy Zdeněk Slavík.

Zdroj : Muzeum Chodska