Romantická rekonstrukce bývalé podoby města s opevněním z r. 1590