Doba, kdy po náměstí jezdily spíše jen povozy s koňmi