Horní část náměstí, v prvním domě zleva bydlela Božena Němcová