Planýrování zbořeniště v místech dnešní školy v ulici Msgre Staška