Účastníci zájezdu do Domažlic před zdejším nádražím