A. Wieninger - Swatba sedlská wokoli města Domažlického, r. 1838 - kvašový obrázek ze sbírek Národního muzea v Praze