Wolfgang Šteffek (Bolfík) ve své dílně při výrobě dud