Autorem medailonu s reliéfem je sochař Čeněk Vosmík