Poslední fotografie Boženy Němcové z doby kolem r. 1860