Pamětní deska připomínající pobyt Josefa Kajetána Tyla