Nové příspěvky

Články podle data

Nové

Nové Kostel svatého Antonína Radka Kinkorová     Kostel sv. Antonína v Domažlicích Příspěvek ke stavební historii města   Na Mařákově obraze Domažlice[1] zachycujícím pohled na město od východu lze za skupinkou stromů uprostřed...

Horšovský Týn

Hrad a zámek Historie hradu a zámku Horšovský Týn – hrad přestavěný na zámek na nevýrazné ostrožně v Horšovském Týnu. Předchůdcem středověkého kamenného hradu byl, jak napovídá název lehce opevněný biskupský dvorec. Biskupský...

Staňkov

Osobnosti Rod pánů ze Staňkova a Herštějna První historická zmínka o Staňkově pochází z roku 1233. V listině sepsané v tomto roce potvrzuje král Václav I. matce Konstancii újezd Vidžín, nedaleko Teplé. Mezi svědky je zde poprvé...

Domažlice

Historie města Historie Město Domažlice bylo založeno při staré osadě, doložené již na konec 10, století. Na základě historických událostí v období, kdy byly Domažlice přeměněny v město, je nepochybné, že nová lokace nebyla...

Pohraniční stráž

Pohraniční stráž Dokumenty Zákon o ochraně státních hranic Zákon o ochraně státních hranic Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně : § 1. K zajištění pokojné výstavby socialismu v naší vlasti je...

Četnictvo

Četnictvo Domažlický okres byl rozdělen na politický okres Domažlice a politický okres Horšovský Týn. Tyto dva politické okresy byly dále rozděleny do soudních okresů Domažlice, Kdyně, Horšovský Týn, Hostouň a Poběžovice. Každá...

Slovník

Slovník Apsida   Závěr románských sakrálních staveb, obsahujicí oltář, nejčastěji polookrouhlý, zaklenutý poloviční kopulý – konchou. Aktivní obrana Aktivní obrana – je způsob obrany, při němž obránci nespolehají pouze na...

Emigrace

Emigrace Poslední civilní úlet Jeho hlavním aktérem byl MUDr. Jaroslav Naxera (1950), radiolog z nemocnice v Domažlicích. V roce 1978 se mu povedlo vycestovat do Rakouska, kde požádal o politický azyl. Brzy zjistil, že je...

Prusko – rakouská válka

Prusko - rakouská válka Domažlice Domažlicemi projíždí každý den po železnici mnoho rakouského vojska z Radstatu (pevnost Německého spolku), Holštýna a jiných území. 10. června Byla v Domažlicích vojenská komise , složená z...

Napoleonské války

Napoleonské války Staňkov Staňkovem mezi léty 1793 – 1797 několikrát prošla francouzká vojska. V roce 1799 přišlo ruské vojsko do Staňkova a zůstalo zde devatenáct dní. Staňkov v této době utrpěl mnoho škod a to především škod...

Podzemí

Podzemí Městská podzemí Domažlice Historické podzemí města Domažlice se nachází pod historickým...

Strážní pluk Chodský

V prvních květnových dnech roku 1945 byla ukončena příprava pro vytvoření Strážního pluku, který...

Loading

Reklama

Kalendář v prodeji od 1.8.2018

Kategorie

Nejlépe hodnocené

články

Ing. Jan Štěpán

Ing. Štěpán Jan Ing. Jan Štěpán Ze vzpomínek manželky Ing. Jana Štěpána Odchod za hranice v roce...

Nejčtenější

články

Nálezy

Domažlice Nález mincí z 15. století V roce 2011 při rekonstrukci sklepa domu v Kostelní ulici v...

Obory

nejnovější články

Horšovský Týn

Hrad a zámek Historie hradu a zámku Horšovský Týn – hrad přestavěný na zámek na nevýrazné ostrožně v Horšovském Týnu. Předchůdcem středověkého kamenného hradu byl, jak napovídá název lehce opevněný biskupský dvorec. Biskupský...

Podpořte nás

Pokud se Vám naše stránky a naše činnost líbí a můžete nás nás podpořit finančně jakoukoliv částkou zaslanou na náš účet vedený u Raiffeisen Bank a.s. číslo 512652002/5500, přičemž do zprávy pro příjemce uveďte "dar".

V případě zájmu Vám rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Poskytnuté bezúplatné plnění lze podle zákona č. 586/1992 Sb. odečíst ze základu daně, jestliže:

u fyzické osoby (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb.) pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč, v úhrnu lze odečíst maximálně 15 procent ze základu daně,  a u právnické osoby činí alespoň 2000 Kč, v úhrnu lze odečíst maximálně 10 procent ze základu daně.

V případě žádosti o vystavení potvrzení pro daňové účely nebo ohledně sepsání darovací smlouvy kontaktuje, prosím, Mgr. et Mgr. Petra Hejdu, tel. 608861030, e-mail: hejda.p@domdej.cz