Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důl na slídu (Na kole)

 

Spolek Domažlický dějepis zve k návštěvě všechny zájemce, kteří touží nahlédnout do nitra Země a spatřit krásu dávno ztichlého důlního díla.

stola-1-mekky-okraj.jpg

K rezervaci prohlídek je zprovozněn rezervační systém.
Popřípadě se lze objednat i telefonicky: Radek Čáni - tel. 773 916 275

PROVOZNÍ DOBA

Důl nemá pravidelnou provozní dobu. Prohlídky jsou možné spíše o víkendech a vždy dle předchozí domluvy.

Zahájení prohlídky určuje odborný průvodce.

Délka prohlídkového okruhu dolu „Na kole“ trvá cca 50 min. Po celou dobu prohlídky je
povinnost mít ochrannou přilbu na hlavě, ta bude zapůjčena při vstupu.

Z bezpečnostních důvodů mají do štoly přístup děti až od 6 let věku. Za děti ve štole odpovídá
jejich zákonný zástupce nebo pedagogický doprovod.

stola-3-mekky-okraj.jpg

VSTUPNÉ

Dospělí  .......................................................................................................... 150,- Kč/os.
Děti (10 – 15 let), studenti (studentský průkaz), osoby nad 60 let, ZTP ....... 100,- Kč/os.

Maximální počet členů prohlídkové skupiny - 10 osob

Prohlídku je možné uskutečnit i při menším počtu návštěvníků za podmínky uhrazení
vstupného celé minimální skupiny – 5 osob, tedy celkem 500, - Kč

Návštěvníkům štoly „Na kole“ doporučujeme pevnou obuv a teplé oblečení (8 °C)

stola-5-mekky-okraj.jpg

Štola „Na kole“ o délce 330 m, rozvětvená bočními chodbami do několika impozantních komor plnými třpytivé slídy, která se zde těžila, je jediným, a tudíž výjimečným zpřístupněným důlním dílem svého druhu v České republice.
Slída, ale i křemen a živec se zde těžily ve válečných letech 1943–1945 německou stranou, která tak využila nerostné bohatství naší země pro armádní účely.

video-stola-obrazek-m.png
Odkaz na video, ve kterém můžete zhlédnout přípravné práce, které předcházely otevření štoly.

•••

Kde nás najdete:

mapa-stola.jpg
Obrázek je odkazem na Mapy.cz


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

  • Vstup do štoly „Na kole“ je povolen pouze osobám starším 6 let, v doprovodu odborného průvodce, bez zdravotních potíží a jen po vyznačené návštěvní trase.
  • Za děti do 15 let ručí jejich zákonný zástupce nebo pedagogický dozor.
  • Vstup do štoly „Na kole“ je povolen jen v pevné obuvi a ve vlastním oděvu odpovídajícímu prostředí štoly – spolek neručí za poškození.
  • Všichni návštěvníci štoly „Na kole“ jsou povinni bezpodmínečně se řídit pokyny odborného průvodce.
  • Návštěvníkům je zakázáno dotýkat se techniky, posunovat či jiným způsobem ji uvádět do pohybu, nepohybovat se mimo vyznačené trasy, nevstupovat do dobývky bez průvodce, nevstupovat do prostorů – jedná se o exponáty, které již některé nejsou vůbec nikde k dispozici.
  • V prostorách štoly „Na kole“ je zákaz kouření a používání ohně.
  • Do prostorů štoly „Na kole“ je přísný zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a pod vlivem léků či jiných omamných látek.
  • Vstup se zvířaty je přísně zakázán.
  • Vstup s kladívky či jiným nářadím je do štoly „Na kole“ zakázán.
  • Závodní zodpovědný za provoz štoly „Na kole“ rozhoduje o záležitostech v tomto návštěvním řádu nedefinovaných a jeho rozhodnutí je konečné.

Provozovatel:    Domažlický dějepis, z.s.
Povolení:           vydal Obvodní báňský úřad v Plzni
                          
 č.j. SBS 06647/2022/OBÚ-06 z 15.2.2022
Závodní:            Karel Neuberger, MBA


•••

Zprovoznění prohlídek štoly bylo uskutečněno za finanční podpory Plzeňského kraje.

logo-plzensky-kraj.jpg

 

 
 


Poslední fotografiesledujte nás