Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné práce, články, stati

Uvádíme zde odkazy na různé odborné práce vypracované k tématu národopisné oblasti Chodska, které je možné veřejně sdílet.


Práce českých folkloristů a etnografů přelomu 19. a 20. století na Chodsku a porovnání jejich příspěvků do Zíbrtova Českého lidu
Anna Kopová, 2016
Bakalářská práce 
Práce je zaměřena na práci folkloristů na Chodsku především na přelomu 19. a 20. století s přihlédnutím k dřívější sběratelské práci v dané oblasti reprezentované především B. Němcovou. K tomu jsou uvedeny základní informace o národopisné oblasti Chodsko. Autoři, o nichž se zde pojednává, publikovali své poznatky v etnologickém časopise Čeňka Zíbrta Český lid, který vycházel v letech 1892 – 1914 a potom od roku 1924 až do Zíbrtovy smrti roku 1932. 
PDF soubor


Masopustní zvyky Chodska se zaměřením na Postřekov
Jana Antošová, 2016

Bakalářská práce 
Práce se zaměřuje na masopustní zvyky v oblasti Chodska. Je rozdělena do šesti kapitol. Popisuji masopust obecně, zmiňuji jeho původ a obvyklý průběh. Další kapitola obsahuje nástin historie Chodska, jeho rozdělení a také popis tamního kroje. Následně je zde vylíčeno masopustní veselí v dřívější i současné době v obcích Mrákov a Luženičky. Poslední kapitola je věnována oslavám masopustu v největší chodské vsi Postřekov, které jsou specifické svým pětidenním trváním. Jsou zde popsány zvyky jednotlivých dnů a jejich průběh.
PDF soubor


 

 
 


Poslední fotografiesledujte nás