Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chodský špýcharový dům

article preview

V oblasti Chodska se na vesnicích vyskytovaly domy špýcharového typu, dnes známé pod pojmem chodský dům, který je zvlášť výraznou místní dobovou formou domů jihozápadních Čech a slučuje v jediné stavební hmotě obytné stavení a patrový špýchar. Chodský dům byl jediným domem v Čechách, který se spojoval nikoli se stájemi, nýbrž se zásobnicí, se špýcharem a slučoval tak pod jedinou společnou střechou dvě kvalitativně různé funkce. Šlo o klasický dům s trojdílným půdorysem komorového typu s charakteristickou prostorovou sestavou, nicméně zde skladovací prostor domu, pro který se běžně používá označení komora, byl patrový a vžilo se pro něj označení německého původu špýchar nebo srub.
Rozložení parcel po obvodu zdejších návsí vytvářelo pruhy velmi úzké, proto byl špýcharový dům v oblasti převládajícím typem.
Na Chodsku byly špýchary mohutnější než v jiných oblastech Čech a často se podobaly jakési tvrzi. Původně byly roubené, později zděné, povětšinou s valbovou střechou. Zdi byly silné až jeden metr a jako větrací otvory sloužila okénka ve tvaru střílen. Mívaly původně vstup jen v patře, kam se dalo ze dvora vystoupit po dřevěném schodišti, a které se dalo v případě nebezpečí strhnout (přízemní vchody ze síní nebo ze dvora byly proraženy až později). Některé dochované stavby vykazují zjevně pozdně středověký původ.
Způsob spojení špýcharu s obytným domem byl stále týž, nicméně se zde setkáváme nejen s běžnou orientací těchto domů světnicí do ulice, ale také s jeho obrácenou polohou.
Geneze chodského špýcharového domu je doposud historicky zcela nevyjasněná. Tento typ statku nebyl zastoupen jen v jedenácti privilegovaných vsích Domažlicka, ale pokrýval celé Chodsko.
Chodské špýcharové domy v téměř nenarušeném stavu jsou dnes k vidění již pouze v obci Draženov a stojí vedle sebe.
Č.p. 8 – obydlí je nejspíš z r.1735 dle dnes již neexistujícího vročení na trámu a je intaktní ukázkou překlopené formy špýcharového domu situovaného do ulice sýpkou.
Č.p. 9 (dnes čp. 128) – špýchar je datován do 2. pol. 16. století a až v pozdějších dobách byly před světnicí obrácené do ulice nově postaveny chlévy.


© Eva Bednářová

 

Náhledy fotografií ze složky Chodský špýcharový dům

 


Poslední fotografiesledujte nás


Statistiky

Online: 14
Celkem: 530259
Měsíc: 15053
Den: 559