Jdi na obsah Jdi na menu
 


Národopisná výstava v Praze

article preview

Národopisná výstava českoslovanská v Praze roku 1895 měla za cíl předvést život českého a slovanského lidu. Předcházela jí tři léta přípravných prací v jednotlivých regionech, 170 krajinských výstav a početné národopisné slavnosti. Vybrané exponáty pak byly z regionů poslány do Prahy. Výstava byla zahájena 15. května 1895, trvala do 31. října téhož roku a navštívily ji více než 2 miliony návštěvníků. Centrem zájmu návštěvníků se stala výstavní dědina poskládaná z lidových staveb z celého českého království. Lidový dům jihozápadních Čech byl na této výstavě reprezentován velmi spoře, a to jediným objektem z Chodska. Usedlost tvořil obytný dům se špýcharem, navazujícími chlévy, kolnou a stodolou, malými chlívky pro prasata a záchodem ve dvoře.

<Chodský statek jest zajímavý svým rázem jednoduchosti a též veškerou prostou úpravou i obrazem pracovitého a chudého lidu v okolí Domažlic, Chodů slavně pověstných svým statečným hájením svých práv proti cizí vrchnosti. Život Chodů i jeho poměry a potřeby hlavně účinkovaly na úpravu jich obydlí, jež z větší části čeledi sami stavívali dle svého vkusu a dle potřeby místnosti vedle sebe stavíce. Hlavní místností ve statku byla "sence", za kterou bývá světnička "vejstupek" zvaná. Sence jest sroubena z klád silných a neotesaných, mezi nimiž hlínou vymazané mezery obíleny, ale kouř vycházející z louče, kterou se svítívalo, časem pokryl stěny na hnědo tak, že vstoupivším do světnice zdálo se někdy, že stěny jsou černé. Uprostřed stropu jest otvor komínem opatřený a pod ním visací krb a aby jiskry a oharky na podlahu nepadaly, stavěn pod něj velký plochý kámen nebo škopek s vodou. Zděný patrový sklep opatřený střechou, Sklep to patrový a chodským stavbám vzezření bašty dodávající, v jehož silných, až metr tlustých zdech úzké otvory jako střílny v starých z hradbách středověkých se nalézají, býval též jakousi baštou Chodům v krutých dobách pohraničních vpádů německých hord do Čech, proti kterýmžto hordám Chodové vlast naši statečně chránili. Stodola a chlívky s malou zahrádkou jsou součástmi statku, jenž zařízen péčí "Národní jednoty pošumavské" a obydlen po čas výstavy rodáky z Chodska, kteří výrobu drobného pošumavského průmyslu tu provozují.>


© Eva Bednářová
Zdroj: Průvodce Národopisnou výstavu českoslovanskou, r. 1895

 

Náhledy fotografií ze složky Národopisná výstava v Praze v r. 1895

 


Poslední fotografiesledujte nás


Statistiky

Online: 11
Celkem: 530274
Měsíc: 15065
Den: 551