Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mezi orlem a lvem

Kristýna Pinkrová, Radka Kinkorová, Karel Řeháček, David Pinkr; 2019

article preview

Publikace přibližuje slovem i obrazem období 1. světové války na současném území okresu Domažlice. Text je členěn do tematických kapitol. Například se dotýká podoby každodenního života v městech i na vsích, školství, zdravotnictví, zásobování, rekvizicí zvonů nebo národností česko-německé otázky v uvedeném období. Další kapitoly jsou věnovány válečným zkušenostem vojáků z Domažlicka v rakousko-uherské armádě a českým legionářům. Plnobarevná publikace obsahuje mnoho dobových fotografií a reprodukcí archiválií.

Ukázky:

  • O rekvizici zvonů bylo obyvatelstvo informováno v září 1915 ministerským výnosem. Duchovní správci farností byli pověřeni vyhotovením výkazů všech existujících zvonů, obsahujících kromě jiného i údaj o hmotnosti a popis. Na tomto základě se pak rozhodovalo o tom, které nástroje budou sňaty a které zůstanou ušetřeny. Každý farní kostel směl ponechat dva zvony, menším kostelům byl povolen zvon pouze jeden. Zároveň muselo být dodrženo pravidlo, že v rámci vikariátu budou odevzdány nejméně dvě třetiny váhy všech zvonů. Rekvírování započalo v srpnu 1916. Tak to byla odvedena celá jedna třetina z českých zvonů. V roce 1917 nařídilo ministerstvo zeměbrany další vlnu rekvizic. Ta se již týkala všech zvonů z mědi nebo měděných slitin od průměru 25 cm výše, pouze s výjimkou signálních zvonců či památek zvláštní umělecké nebo historické hodnoty. V každém kostele, v němž se pravidelně konala bohoslužba, měl být ponechán jeden jediný zvon. V celém průběhu války došlo ke zničení asi tří pětin z původního počtu zvonů v Čechách.
    kniha---mezi-orlem-a-lvem.jpg
 
 


Poslední fotografiesledujte nás