Jdi na obsah Jdi na menu
 


Paměti dějepisné

Karel Hájek, 2.pol. 19. stol.; reedice v r. 2013
 

 

article preview

Paměti domažlického děkana Karla Hájka představují mimořádný pramen k dějinám 2. pol. 19. století, a to nejen v čistě lokálním či regionálním měřítku. O jejich prvořadém významu ostatně svědčí už ta skutečnost, že pro řadu regionálních historiků minulosti i současnosti představoval Hájkův rukopis hlavní zdroj informací.

Ukázky:

  • Měsíc duben byl ourodě zemské velmi příznivý. Ozim mírnou zimou letošní nic neutrpěv počal záhy růsti a dobrou naději slibovati. Jarní setba také pěkně se vykonala a vydatná vláha na konci dubna urychlila růst všeho obilí. Ku konci dubna již počaly stromy kvésti a po vláze spadlé rozvily se tak, že není snad pamětníka, aby taková hojnost květu byla. Počátkem května již některé žito vystrkovalo klasy, což též velká neobyčejnost jest.

pameti-dejepisne.jpg