Jdi na obsah Jdi na menu
 


Netřeb

zřícenina hradu 
ikona-mapa--mini.jpg
 

article preview

Hrad založili v průběhu 14. století páni z Rýzmberka. Podle zápisu v zemských deskách z r. 1528 byl „zámek nade vsí Kanicemi, řečený Netřeby“ již v tomto roce pustý. Opuštěný hrad zůstal natrvalo příslušenstvím kanického statku a při jeho majetkových převodech se o něm mluví ještě v r. 1663.

Hlavní stavbou nevelké podélné dispozice se stala rozměrná plochostropá obytná věž obdélníkového půdorysu nad šíjovým příkopem, zavázaná do obvodové hradby. Pozůstatky jiné zástavby nejsou patrny. Hrad je klasickou ukázkou donjonového typu.

Z hradu se zachovaly za příkopem, jenž byl vylámán do skály, pouze vysoké zbytky (až do výše druhého poschodí) dvou zdí stavby, která bývala věží i obydlím zároveň, a dále několik metrů vysoké zbytky západní hradební zdi.

“Tu opětně strmí před námi na příkrém vrchu hrad N e t ř e b neboli Nový Rýzemberk zvaný, z kterého pozůstaly na naše dny jenom pouhé rozvaliny, omšené sutiny, za to však okolí starožitného tohoto hradu honosí se opravdovou vzácnou zvlášností, 600—800 let starými tisy, které každého návštěvníka a obdivovatele upoutají svými podivuhodnými, čarovnými, nádhernými plody. Hrad Netřeb ční jako stařeček velikán, věkem zdrcený, avšak jaksi ušlechtile dosud hrdý ve svých rozvalinách asi ve vzdálenosti 2 km na jih od starobylé obce Kanic, která rozprostírá se ve směru západním při okresní silnici vinoucí se sem z Kolovče v kraji Novokdýňském. Zakladatelem hradu Netřeba byl buď pán Děpold z Rýzemberka ve XIII. století, který byl i majitelem jmenované blízké osady Kanic, nebo spíše asi jeho syn. Z výšin trosek hradních rozevírá se nejvýš skvostná vyhlídka na dálný západ i sever, která vděčně se zakotví v čisté studni krásnem a velebou přírody nadšené duši. V držení hradu dosti rychle vystřídali se páni ze Švamberka, z Čachrova, hrabata Černínové z Chudenic, kteří v okolí mají rozsáhlá panství i statky, dále Hildprandtové a jiní. R. 1810 byly Kanice za 292.000 zlatých převzaty od svobodného pána Helversena z Helversheimu. Nějaký čas byl držitelem osady Kanice i rytíř Škoda. Nyní náleží panství to rytíři Pergerovi. Majestátní někdy zjev, pozvedající hrdou hlavu svou na strmém vrchu podlehl vlnám zhoubné, ničivé doby. Dnešní trosky zbylé z někdejší slávy jeho jen větry nelítostně jsou bičovány. V prsou našich zaráží se skoro dech, když si vzpomeneme, kolik lidských životů počínalo a končilo mezi těmi zamlklými, tichými zdmi, kolik štěstí a kolik zármutku přeletělo nad cimbuřím dávného hradu tohoto.”


© Eva Bednářová
Zdroj  :  

  • Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů; DURDÍK Tomáš, 1999
  • Po troskách české slávy: Hrady, zámky a tvrze české, jich založení, dějiny, pověsti a poklady umělecké; TOMEK, Vratislav Václav, PÁTA František a SCHÄFER Otakar; 1913
 

Náhledy fotografií ze složky Netřeb

 


Poslední fotografiesledujte nás